Coshet > TẦM NHÌN

TẦM NHÌN

Trở thành một trong những trung tâm dịch vụ môi trường và an toàn & vệ sinh lao động hàng đầu của cả nước.

 

Trở thành một đối tác uy tín trong liên kết giảng dạy với các trường đại học, cao đẳng về lĩnh vực môi trường và an toàn & vệ sinh lao động; trong hợp tác thực hiện đề án nghiên cứu với các sở ban ngành.