Coshet > QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

a.  ĐƠN VỊ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ :

  1. Thu mẫu khí thải tại nguồn  bằng các thiêt bị chuyên dùng theo các thông tư 40 và mới nhất là thông tư 24 của Bộ Tài Nguyên MT như C5000, Testo 350 v.v…
  2. Thu mẫu không khí trong đơn vị sản xuất, dịch vụ, thi công v.v.. và không khí xung quanh. Đ o và xác định các chỉ tiêu vi khí hậu, tiếng ồn, độ rung, vận tốc gió, các khí độc hại trong cũng như ngoài đơn vị sản xuất.
  3. Thu mẫu nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, nước ngầm, nước mặt, nước cấp, nước uống v.v… Phân tích tại hiện trường  các chỉ tiêu vật lý hóa học bằng các thiết bị hiện số cầm tay.
  4. Thu các mẫu đất , chất thải nguy hại tại các đơn vị sản xuất, các dự án , các công trường thi công xây dựng, các bãi rác, các bãi phế liệu v.v…
  5. Phân tích các loại bùn thải từ các hệ thống xử lý chất thải nguy hại, xử lý nước, xử lý khí thải.

 

23593568_1704303476308008_2177639010369279640_o

Đo khí thải tại nguồn bằng c5000 theo thông tư 40 BTNMT

23593568_1704303476308008_2177639010369279640_o

 

IMG_9106Thiêt bị đo nồng độ khí thải độc hại hiện số Testo 350.

 

DSC00250 DSC00188

DSC00670IMG_7590 12052009727IMG_7587IMG_7425 IMG_7424 IMG_7423IMG_7575 IMG_7573IMG_6711 IMG_6709 IMG_6702 IMG_6698 IMG_6692 IMG_6688 IMG_6685 IMG_6680 IMG_6671 IMG_6668 IMG_6665 IMG_6662 IMG_6654 IMG_4310 IMG_4309 IMG_4308 IMG_4307 IMG_4306 IMG_4305 IMG_4304 IMG_4303 IMG_4302 IMG_4301 IMG_4300 IMG_4299 IMG_4298 IMG_4297 IMG_4296 IMG_4295 IMG_3434 IMG_4285 IMG_4284 IMG_4283 IMG_4282 IMG_4281 IMG_4280 IMG_4279 IMG_4278 IMG_4277 IMG_4276