Coshet > PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

A. PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ SAU:
1/ Phân Tích Nước : nước thải, nước ngầm, nước mặt, nước cấp, nước sinh hoạt, nước uống.
2/ Phân Tích không Khí : không khí xung quanh, khí thải tại nguồn, khí thải lò đốt …
3/ Phân tích Đất : Đất dự án, đất công nghiệp, đất nông nghệp, đất xây dựng, bùn thải.
4. Phân tích chất thải nguy hại : phế liệu, rác , chất thải rắn-  lõng 

5. Phân tich vi sinh trong không khí, nước , bùn, trầm tích, đất.

Các phương pháp phân tích theo đúng quy chuẩn Việt nam, tiêu chuẩn Việt nam do các Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Bộ Khoa Học Công nghệ, Bộ Y Tế và cũng được cac Bộ kiểm tra, chứng nhận và cấp phép đạt tiêu chuẩn được phép phân tích các chỉ tiêu môi trường
 B. THIẾT BỊ PHÂN TÍCH: TRÊN 200 CHỈ TIÊU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TRONG KHÔNG KHÍ, NƯỚC, ĐẤT ….
  1. Sắc kí khí (GC )
  2. Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử : phân tích nồng độ Kim loại đến 10-9
  3. Quang phổ kế so màu UV-VIS
  4. Sắc Kí Ion
  5. Bộ thiết bị phá mẫu, ly tâm,  phân tích Đạm, Phot pho, .v.v… 
  6. Các Thiết bị đo nhanh hiện số : pH, độ dẫn điện, CO, CO2, NOx, SO2 …
  7. Các thiết bị phân tích COD, BOD, DO.

IMG_2951

 SẮC KÍ ION

IMG_2961a

THIẾT BỊ PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ A.A.S. 

 

 

IMG_2962a

BỘ PHÁ MẪU PHÂN TÍCH ĐẠM , PHOT PHO .

IMG_2967a

THIẾT BỊ QUANG PHỔ SO MÀU UV-VIS

 

 

IMG_0149

TÁCH NGÂM CHIẾT DUNG MÔI

IMG_8896-300x225

SẮC KÍ KHÍ 

IMG_8902 PHÂN TÍCH VI SINH TRONG KHÔNG KHÍ, NƯỚC, BÙN …..

IMG_6865

HỆ THỐNG PHÁ MẪU PHÂN TÍCH ĐẠM.

IMG_6857

ĐO pH .

IMG_6855

cân phân tích 4 số lẻ (0,0001g) và 3 số lẻ (0,001 g)

IMG_6852

IMG_6846

Tủ sấy Memerts (Đức)

IMG_6845

IMG_6840

Lò nấu  COD 

IMG_6831

IMG_6827

 

IMG_6822

IMG_6812 IMG_6804 IMG_6788 IMG_6784 IMG_6782 IMG_6780 IMG_6771IMG_8900