Coshet > Nhân sự

Nhân sự

IMG_1495

 

Trung tâm COSHET có 50 cán bộ, nhân viên chính nhiệm và 12 cộng tác viên hoạt động kiêm nhiệm, 50 công nhân xây dựng, gồm:

  • 03 PGS.TS Khoa học kỹ thuật
  • 04 Tiến sĩ (Hóa lý, Vật Lý Nguyên Tử, Điện Hóa, Hóa Hữu cơ)
  • 12 Thạc sĩ (Hóa học, Môi trường, Sinh học, Kinh tế)
  • 20 Cử nhân Đại học (Hóa học, Môi trường, Sinh học, Phân Tích)
  • 5 Kỹ sư (Xây dựng, Môi trường, Điện dân dụng và công nghiệp)
  • 15 Cử nhân cao đẳng (An Toàn VSLĐ, Kỹ thuật môi trường)
  • 06 Trung cấp và Chuyên viên tư vấn
  • 50 Công nhân xây dựng và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải