Coshet > MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Thong tu 19 Huong dan cong tac y te lao dong

 Theo thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và Bệnh nghề nghiệp. Việc khảo sát, đo đạc, báo cáo, đánh giá tác động về Môi trường lao động là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện tối thiểu một năm một lần. Đối với những môi trường lao động đặc biệt việc thực hiện khảo sát, đánh giá môi trường làm việc còn phải thực hiện nghiêm ngặt trên từng yếu tố tác động lên người lao động và phải thực hiện trước và trong suốt thời gian người lao động làm việc.

Các thiết bị đo môi trường lao động :

DSC00188IMG_6784 IMG_6782 IMG_6780 IMG_6771IMG_6692 IMG_6688 IMG_6680 IMG_6671 IMG_6665IMG_4300do buiIMG_6662