Coshet > DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

1. Dịch vụ khoa học công nghệ
  • Thu mẫu, quan trắc môi trường, cấp giấy kết quả đo đạc môi trường
     

IMG_1722

IMG_1729 IMG_1728 IMG_1727

testo 350 c5000 c50003 c50002

ĐO KHÍ THẢI BẰNG TESTO 350

c5000_2

ĐO KHÍ THẢI BẰNG C5000 THEO THÔNG TƯ 40

\c5000_3

ĐO MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG BẰNG CÁC THIẾT BỊ HIỆN SỐ 

do bui

  • Phân tích trong Phòng Thí Nghiệm các chỉ tiêu quan trắc môi trường 

IMG_6846 IMG_6845 IMG_6831 IMG_6822 IMG_6812 IMG_6808 IMG_6804 IMG_6784

12

DSC07008b DSC07001b DSC06994b DSC06991b

2.   Tư vấn, thiết lập hồ sơ môi trường
  • Đánh giá tác động môi trường , Cam kết, Đề án bảo vệ môi trường
  • Giấy phép xả thải, khai thác nước ngầm
  • Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
  • Lập sổ chủ chất thải nguy hại
3. Thiết kế thi công, bảo trì bảo dưỡng các hệ thóng xử lý nước thải, khí thải.

IMG_0456 IMG_0455

4. Đo kiểm tra Môi Trường Lao Động
5. Huấn luyện và lập hồ sơ an toàn vệ sinh lao động.