Coshet > HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ. Việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ An toàn vệ sinh lao động đối với tất cả cán bộ, người quản lý, người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, cán bộ y tế, mạng lưới an toàn viên vệ sinh viên, công nhân viên lao động trong Doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc. Việc huấn luyện nhằm mục đích giúp doanh nghiệp nắm vững các quy định của Pháp luật, cung cấp những quy định mới nhất liên quan đến Công tác an toàn vệ sinh lao động, nhằm nâng cao nhận thức và tự giác thực hiện. Giúp người quản lý và người lao động tự biết cách nhìn nhận, phân tích, đánh giá, xử lý kịp thời các nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn trong lao động sản xuất nhằm chủ động ngăn ngừa và từng bước thực hiện nói không với Tai nạn lao động và Bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sự toàn vẹn về thân thể Người lao động, giảm tiêu hao sức khỏe, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả, chất lượng, năng suất sản phẩm.

            Trung tâm COSHET có đội ngũ giảng viên có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết, yêu nghề, phương pháp truyền đạt khoa học, dễ hiểu, luôn cải tiến và đa dạng các phương pháp giảng dạy, sử dụng giáo trình điện tử, sử dụng các hình ảnh tư liệu minh họa mang tính thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Giảng viên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động đảm bảo đạt chuẩn Giảng viên theo quy định của Chính phủ, Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Công ty có đầy đủ các điều kiện đáp ứng tổ chức các lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng theo điều 17, Nghị định 44/2016/NĐ-CP;