Coshet > DỰ ÁN THAM GIA

DỰ ÁN THAM GIA

  1. Trung Tâm COSHET tham gia thực hiện dự án lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tai các bệnh viện Cần Giờ (An Thạnh), Trung Tâm Y Tế Huyện Cần Giờ,   và Phòng khám  Đa Khoa An Nghĩa (Cần Giờ). Bệnh viện  Bình Thạnh, Trung Tâm Y tế dự phòng Quận Tân Bình, Trung Tâm  Tham vấn Cộng đồng Quận Tân Bình.

 

  1. IMG_0336
  2. IMG_0337 IMG_0338 IMG_0342 IMG_0343 IMG_0345 IMG_0407 IMG_0408 IMG_0411 IMG_0421Dư Án

2. Trung Tâm COSHET tham gia cac dự án quan trắc môi trường của các Quận Huyện thuộc Tp HCM và các Tỉnh Thành : Bình Phước, Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Gia Lai KonTum, Lâm Đồng, Cà Mau, Kiên Giang v.v…

IMG_7587 IMG_7580 IMG_7579 IMG_7578 IMG_7573

12052009729 12052009728 12052009727