Coshet > NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO

NGHIÊN CỨU – ĐÀO TẠO

  • DAOTAO1 (2)Hợp tác giảng dạy về Hóa phân tích, Khoa học môi trường, Công nghệ môi trường… với các trường đại học, cao đẳng.
  • Giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hiện kỹ thuật phân tích các thông số môi trường tại trung tâm.
  • Hướng dẫn sinh viên thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp.IMG_9843IMG_9853 IMG_9848 
  • IMG_9857IMG_4283
  •  IMG_1609 IMG_1605 IMG_1604
  •  IMG_1602 IMG_1601 IMG_1592 IMG_1591 IMG_1590 IMG_1589 IMG_1588IMG_4276