Giới thiệu

TRUNG TÂM TƯ VẤN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ do Sở Khoa Học và Công Nghệ số ĐK: 226/ĐK – KHCN cấp ngày 02 tháng 02 năm 2010.

Xem thêm